Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Βιβλιογραφία

  1. Συμπεριφορική Έκθεση_Άγχος και ΙΨΔ_Μέρος Ι

  2. Συμπεριφορική Έκθεση_Άγχος και ΙΨΔ_Μέρος ΙΙ

  3. Συμπεριφορική Έκθεση_Άγχος και ΙΨΔ_Μέρος ΙΙΙ

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €350,00
 • 7 μαθήματα
 • 0 ώρες περιεχομένου βίντεο

Περιγραφή Μαθήματος

Σ' αυτή την ενότητα επικεντρωνόμαστε στην επισκόπηση, στα στοιχεία και κλινική εφαρμογή της Θεραπείας Έκθεσης για τις Διαταραχές Άγχους.

Η ενότητα ξεκινάει με μία εισαγωγή στις Διαταραχές Άγχους. Εμβαθύνουμε στις αρχές που διέπουν την εφαρμογή της Θεραπείας Έκθεσης, των παραλλαγών της, των κύριων στοιχείων της. Και τέλος η ενότητα θα κλείσει με την δόμηση της Θεραπείας Έκθεσης.


Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη διδαχθεί την επιστήμη πίσω από τη θεραπεία συμπεριφοράς θα έχουν αναπτύξει μία καλύτερη κατανόηση για τα στοιχεία και την κλινική εφαρμογή της Θεραπείας Έκθεσης στις διαταραχές άγχους. Πιο συγκεκριμένα θα μάθουν να κάνουν μία σωστή λήψη ιστορικού και αξιολόγησης του τρέχοντος προβλήματος. Θα μπορούν να αναλύουν την συμπεριφορά που αναπτύσει και διατηρεί μία αγχώδη διαταραχή. Να διαχειρίζονται βασικά στοιχεία για την δημιουργία μιας ισχυρής θεραπευτικής σχέσης και συνεργατικότητας. Και, να συνθέτουν βασικές πληροφορίες και να δημιουργούν το Εξατομικευμένο Θεραπευτικό Σχέδιο, δηλαδή να δομούν στόχους έκθεσης βήμα-βήμα και διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις και πιθανές υποτροπές.

Θεραπεία Συμπεριφορικής Έκθεσης για Αγχώδεις Διαταραχές

 • Γενική επισκόπηση

  Φαινομενολογία, φαύλος κύκλος, εγκαθίδρυση των φοβιών και διατήρηση των αγχωδών διαταραχών σύμφωνα με τη συμπεριφορική θεωρία.

 • Κύρια στοιχεία θεραπείας

  Θεραπευτική σχέση, δημιουργία κινήτρου, χαρακτηριστικά θεραπευτή/θεραπευόμενου κτλ.

 • Θεραπεία έκθεσης

  Δημιουργία θεραπευτικού σχεδίου, εφαρμογή της έκθεσης στην πράξη, λήξη θεραπείας και πρόληψη υποτροπής.