Κλινική Ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία των
Διαταραχών της Διάθεσης Με Πιστοποίηση από το Beck Institute

για ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχιατρικής και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές)

 • A' Κύκλος

  Well-Being Behavior Therapist
  Εκπαίδευση Στη Συμπεριφορική Θεραπεία & τις Διαταραχές της Διάθεσης

 • Β' Κύκλος

  Mood Disorders Cognitive Behavior Therapist Εκπαίδευση στη Διάγνωση & Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία των Διαταραχών της Διάθεσης

 • Γ' Κύκλος

  Mood Disorders CBT Specialist
  Εκπαίδευση σε ειδικά θέματα των διαταραχών της διάθεσης & σε Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία 3ης γενιάς

Watch Intro Video

Video

Παροχές εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Παρέχει πρακτική και θεωρητική κατάρτιση με καταθλιπτικούς και διπολικούς ασθενείς (σε όλα τα χρόνια εκπαίδευσης). 


 • Παρέχει εκπαίδευση στη συμπεριφορική, γνωσιακή και συνδυαστική θεραπεία των διαταραχών της διάθεσης. 


 • Παρέχει εκπαίδευση σε διαγνωστική και ψυχολογική αξιολόγηση με πιστοποιημένα ψυχομετρικά εργαλεία.  


 • Παρέχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένες διαταραχές, κλινικά προβλήματα και ειδικά θεραπευτικά πρωτόκολλα. 


 • Παρέχει εποπτεία και προσωπική θεραπεία και υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης. 


 • Παρέχει πιστοποίηση ΓΣΘ από το Beck Institute της Αμερικής.

Χρόνος ολοκλήρωσης

1.5 χρόνο (ταχύρυθμο) - 3 χρόνια (κανονικό) - 4ο έτος διεθνής πιστοποίηση από το Beck Institute

Ο κάθε θεωρητικός κύκλος κλινικής ειδίκευσης κρατάει 6 μήνες. Η πρακτική άσκηση για το κάθε κύκλο μπορεί να κρατήσει από 6 μέχρι 12 μήνες. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της ειδίκευσης σε 1.5 χρόνο (ταχύρυθμα) ή σε 3 χρόνια (κανονικά). Παρέχεται η δυνατότητα 4ου έτους για περαιτέρω κλινική εξειδίκευση, εμπειρία & διεθνής πιστοποίηση. Η πιστοποίηση μπορεί να ληφθεί και νωρίτερα για όσους έχουν ήδη γνώσεις ΓΣΘ ή προχωρήσουν πιο γρήγορα. Θα σας βοηθήσουμε στην αρχική συνέντευξη να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο αλλά και το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης.

Περιγραφή Α' Κύκλου

Ο πρώτο κύκλος εκπαίδευσης στοχεύει να δώσει τις καλύτερες δυνατές βάσεις για ένα συμπεριφορικό θεραπευτή με εξειδίκευση στις διαταραχές της διάθεσης. Η αρχική εκπαίδευση ξεκινάει με την εκμάθηση των αρχών της συμπεριφορικής θεραπείας. Γίνεται επίσης μία καλή εισαγωγή στη συμπεριφορική θεραπεία της Κινητοποίησης (Behavior activation) και στη Συμπεριφορική Έκθεση (Behavior exposure) και κατανοείται η εφαρμογή τους στην κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές. Στο μάθημα της κλινικής ψυχολογίας αρχίζει η εκμάθηση των διαταραχών της διάθεσης σε επίπεδο φαινομενολογίας, επιδημιολογίας και ψυχολογικών μηχανισμών. Παράλληλα εμβαθύνονται οι γνώσεις ψυχοβιολογίας στις διαταραχές διάθεσης και εκτιμάται καλύτερα ο ρόλος της ψυχοφαρμακολογίας στη θεραπεία τους. Ο πρώτος κύκλος παρέχει επίσης εκπαίδευση σε βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες σε διάφορα στάδια της θεραπείας του κάθε θεραπευόμενου. Από την αρχή του έτους ξεκινάει η κλινική πρακτική με ασθενείς που έχουν διαταραχές στη διάθεση αλλά δεν αντιμετωπίζουν ενεργά κλινικά προβλήματα και θα ωφεληθούν από τις βασικές ψυχολογικές παρεμβάσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα έναρξης ατομικής εποπτείας για όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν με κάποιο επόπτη/θεραπευτή.

Μαθήματα Α' κύκλου

 • Αρχές Συμπεριφορικής θεραπείας - Συμπεριφορική θεραπεία

 • Κλινική ψυχολογία διαταραχών  διάθεσης (φαινομενολογία & ψυχολογικά, βιολογικά και κοινωνικά μοντέλα).

 • Εισαγωγή στις θεραπείες Συμπεριφορικής Κινητοποίησης & Συμπεριφορικής Έκθεσης

 • Εκπαίδευση σε βασικές ψυχολογικές παρεμβάσεις (αυτοβοήθεια, βιβλιοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, Relaxation training, Mindfulness, Befriending, Peer Support).

 • Εκπαίδευση σε θεραπευτικές δεξιότητες, ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης, κλινική εκτίμηση και αρχές κλινικής ψυχομετρίας.

 • Κλινική έρευνα I - ερευνητικό project.

 • Κλινική πρακτική I - Κλινική αξιολόγηση, Υποστήριξη (befriending)

 • Επαγγελματική ανάπτυξη I - Εποπτεία - θεραπεία - ηθική πρακτική.

Περιγραφή Β' Κύκλου

Στο Β' κύκλο εκπαίδευσης ξεκινάει η πιο στοχευμένη κλινική ειδίκευση στις διαταραχές της διάθεσης. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη χρήση διαγνωστικών ψυχομετρικών εργαλείων που βοηθάνε τόσο στη διάγνωση όσο και στη παρακολούθηση των διαταραχών της διάθεσης. Γίνεται εκμάθηση της Γνωσιακής Θεραπείας του Beck συνδυαστικά με τη Συμπεριφορική Θεραπεία. Διδάσκεται η ΓΣΘ για ένα ευρύ φάσμα διαταραχών (Κατάθλιψη, Αγχώδεις, Διπολική, Προσωπικότητα). Γίνεται θεραπευτική εκπαίδευση που δουλεύει μοντέλα προφύλαξης από υποτροπή αλλά και θεραπεία ενεργών κλινικών καταστάσεων (άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού κτλ) που δεν βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ασθενή (η διαχείριση κρίσεων αποτελεί θέμα εκπαίδευσης του Γ΄ κύκλου). Γίνεται πιο διεξοδική εκπαίδευση στη ψυχοφαρμακολογία των διαταραχών της διάθεσης καθώς και στη συνδυαστική θεραπεία συμπεριφορικών, γνωσιακών και φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Σε κλινικό επίπεδο αυξάνεται ο αριθμός περιστατικών του κάθε εκπαιδευόμενου και παράλληλα ειδικεύεται η θεραπευτική του επαφή. Συνεχίζει η επαγγελματική εποπτεία όσων το επιθυμούν. Στο δεύτερο χρόνο ξεκινάει και η εξειδίκευση σε κάποια διαταραχή της διάθεσης μέσα από την κλινική έρευνα και πρακτική του κάθε σπουδαστή. Τέλος, έπειτα από τη πετυχημένη ολοκλήρωση του Β κύκλου και εφόσον έχει αποκτηθεί η απαιτούμενη θεωρητική & κλινική επάρκεια, ο κάθε ειδικευόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης από το Beck Institute.

Μαθήματα B' κύκλου

 • Κλινική και Ψυχομετρική Διάγνωση με δομημένα εργαλεία. (e.g. SCID I, II, HDRS, YMRS, ADI, NIMH-LCM, CGI, GAF, LIFE)


 • Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία (Beck) & Εμβάθυνση στη Συμπεριφορική Κινητοποίηση (BA) και στη Συμπεριφορική Έκθεση.

 • Eκπαίδευση σε Γνωσιακές Συμπεριφορικές Θεραπείες προφύλαξης διαταραχών διάθεσης, εκπαίδευση σε τεκμηριωμένα πρωτόκολλα.  

 • Εκπαίδευση στη Ψυχοφαρμακολογία των διαταραχών διάθεσης συνδυαστικά με Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία.

 • Κλινική έρευνα II - single case study.

 • Κλινική πρακτική II - CBT relapse.

 • Επαγγελματική ανάπτυξη II - Εποπτεία - θεραπεία - ηθική πρακτική - νομοθεσία.

Περιγραφή Γ' Κύκλου

Οι δύο πρώτοι κύκλοι εκπαίδευσης παρέχουν μία αρκετά ολοκληρωμένη εκπαίδευση για κάποιον Γνωσιακό Συμπεριφορικό θεραπευτή να μπορεί να δουλεύει σε ικανοποιητικό βαθμό προβλήματα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ήπιες και μέτριες διαταραχές στη διάθεση. Παρόλα αυτά πιο βαριά περιστατικά αντιμετωπίζουν επεισόδια στη διάθεση που συνοδεύονται από υψηλό κίνδυνο αυτοκτονίας ή αντιμετωπίζουν συννοσηρότητες με άλλες διαταραχές όπως οι εξαρτήσεις, διατροφικές διαταραχές ή διαταραχές προσωπικότητας (οριακή, ναρκισσιστική κτλ) οι οποίες διαταραχές δυσκολεύουν τη θεραπεία σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί θεωρούνται και οι πιο “δύσκολοι” ασθενείς με τους οποίους ακόμα και οι έμπειροι θεραπευτές έχουν μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση αλλά και στη θεραπεία. Αυτοί επίσης οι ασθενείς χρειάζονται τις περισσότερες φορές δουλειά από ομάδα θεραπευτών. Στο 3ο κύκλο θα δωθεί μεγαλύτερη έμφαση στη εξειδίκευση στα θεραπευτικά μοντέλα 3ης γενιάς και στην εφαρμογής τους σε τέτοια δύσκολα περιστατικά. Θα μπορέσει επίσης ο κάθε εκπαιδευόμενος να ειδικευτεί ακόμα περισσότερο σε κάποια διαταραχή της διάθεσης και γενικά θα υπάρξει εμπλοκή με πολύ πιο ενεργή θεραπεία σε επίπεδο κλινικής ομάδας. Τα “δύσκολα” περιστατικά που θα αναληφθούν θα έχουν πιο εντατική εποπτεία και οι επόπτες θα έχουν ενεργή συμμετοχή και ρόλο στη θεραπεία τους. Εδώ ολοκληρώνεται και στη πράξη το μοντέλο της συνδυαστικής θεραπείας. Η εκπαίδευση πλέον του κάθε συμπεριφορικού θεραπευτή που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο συνεχίζει για όλη του τη ζωή μέσα από την κλινική του άσκηση, την παρακολούθηση επιστημονικών εξελίξεων και περαιτέρω μετεκπαιδεύσεων.  

Μαθήματα Γ' κύκλου

 • Προχωρημένα θέματα στη θεραπεία των διαταραχών της διάθεσης

 • Εξειδίκευση σε 3ης γενιάς Γνωσιακές Συμπεριφορικές θεραπείες (CT-R, FAP, DBT).

 • Διαχείριση επεισοδίων, κρίσεων, αυτοκτονικότητας, νοσηλεία 

 • Διαχείριση & Θεραπεία συννοσηρότητας στις διαταραχές διάθεσης (ψύχωση, εξαρτήσεις, διατροφικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας)

 • Κλινική έρευνα III - Research project

 • Κλινική πρακτική III - CBT treatment

 • Κλινική πρακτική III - CBT treatment

 • Επαγγελματική ανάπτυξη III - Εποπτεία - θεραπεία - ηθική πρακτική - δικαστική ψυχολογία

Κλινική Πρακτική

Καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι ειδικευόμενοι αναλαμβάνουν καταθλιπτικούς και διπολικούς ασθενείς και εμπλέκονται με ασθενείς με εποπτεία από την κλινική ομάδα του BipolarLab.com. Όσοι ειδικευόμενοι έχουν και επαγγελματική έναρξη θα έχουν και τη δυνατότητα να δουλέψουν δικά τους ιδιωτικά περιστατικά.

 • Α' Κύκλος

  Kλινική δουλειά με ασθενείς σε νορμοθυμία και χαμηλό ρίσκο υποτροπής. Εξάσκηση με προγράμματα υποστήριξης, ψυχοεκπαίδευσης και ευεξίας. Συμπεριφορική θεραπεία.

 • Β' Κύκλος

  Κλινική δουλειά με ασθενείς με υψηλό ρίσκο υποτροπής και ήπια συμπτωματολογία. Εξάσκηση με ψυχομετρικές μεθόδους διάγνωσης και συμπεριφορικές παρεμβάσεις πρόληψης υποτροπής. Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία.

 • Γ' Κύκλος

  Κλινική δουλειά με ασθενείς υψηλού κινδύνου και πολύπλοκες συννοσηρότητες. Εξάσκηση με προγράμματα εντατικής θεραπείας, νοσηλείας και καθημερινής φροντίδας. Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία 3ης γενιάς.

Κοινωνική δράση

σε συνεργασία με την Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ)

Οι ειδικευόμενοι του BipolarLab.edu.gr από την αρχή της ειδίκευσης τους έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν σημαντικό κλινικό έργο. Στο site edomazi.gr θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το κοινωνικό μας έργο.

Περιστατικά A' Κύκλου

O ειδικευόμενος προβλέπεται να αναλάβει μέχρι 10 περιστατικά με απλές καταθλίψεις και διπολική διαταραχή που βρίσκονται σε ύφεση. 

Στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών ο κάθε ειδικευόμενος θα παρέχει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη και θα έχει τη δυνατότητα να εξασκεί τις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης του 1ου έτους. 

Επίσης o κάθε ειδικευόμενος θα αναλάβει το συντονισμό ομάδας υποστήριξης για ασθενείς με διαταραχές της διάθεσης μαζί με κάποιο ειδικό ψυχολόγο του BipolarLab.com

Οι ασθενείς που θα παραπέμπονται στον ειδικευόμενο θα αναληφθούν χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Για ειδικευόμενους που έχουν δικό τους γραφείο υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στα περιστατικά τους επιπλέον ασθενείς εάν το επιθυμούν.

Θα υπάρχει εποπτεία για τα περιστατικά από την κλινική ομάδα του BipolarLab.com

Περιστατικά B' Κύκλου

Προβλέπεται να διατηρήσουν το caseload των 10 ασθενών. Με όσους έχει φτιαχτεί καλή θεραπεύτική σχέση θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των πιο ειδικών θεραπειών του Β’ κύκλου. 

Επίσης ο κάθε ειδικευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει μαζί με κάποιο ειδικό κλινικό ψυχολόγο δομημένη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. 

Για ασθενείς που μπορεί να έχουν υποτροπιάσει σε ήπιες και μέτριες υποτροπές θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής θεραπειών που χρησιμοποιούνται σε ενεργά επεισόδια της διάθεσης. 

Σε περίπτωση που η υποτροπή είναι πιο σοβαρή θα αναλάβει τη θεραπεία η κλινική ομάδα του BipolarLab.com και ο ειδικευόμενος θα έχει πιο βοηθητικό ρόλο.

Όσοι ειδικευόμενοι έχουν κάνει επαγγελματική έναρξη θα μπορούν να αναλάβουν και δικά τους περιστατικά επιπλέον των 10 ασθενών που θα έχουν υπό την φροντίδα τους από το Α΄Κύκλο.

Περιστατικά Γ' Κύκλου

Οι ειδικευόμενοι συνεχίζουν να διατηρούν τα περιστατικά από το 2ο & 3ο Κύκλο και πλέον έχουν μάθει πως να διαχειρίζονται ασθενείς με διαταραχές της διάθεσης σε μία πιο μακροχρόνια βάση.

Γίνεται ανάληψη νέων πιο περίπλοκων περιστατικών που έχουν συννοσηρότητες με τα θέματα που ενδιαφέρεται να εξειδικευτεί ο κάθε ειδικευόμενος. 

Οι ειδικευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη θεραπεία των πιο πολύπλοκων ασθενών του BipolarLab.com, στους ασθενείς του προγράμματος νοσηλείας και σε αυτούς που λαμβάνουν ειδικές καθημερινές θεραπείες στο πρόγραμμα ημέρας της Δημιουργίας. 

Οι ειδικευόμενοι μαθαίνουν να δουλεύουν με περιστατικά σε κρίση και περιστατικά με πολύπλοκες συννοσηρότητες.

Έναρξη Κλινικής Ειδίκευσης

30/10/2023

 • 00 Ημέρες
 • 00 Ώρες
 • 00 Λεπτά
 • 00 Δευτερόλεπτα