Εποπτεία & Κλινικό έργο

Για επαγγελματίες ψυχολόγους με ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος κλινικής ειδίκευσης στις διαταραχές της διάθεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του BipolarLab.com και της Ελληνικής  Διπολικής Οργάνωσης (ΕΔΟ), παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα ομαδικής εποπτείας υπό την επιμέλεια του Δρ. Ιωάννη Μάλλιαρη & των ψυχολόγων και ψυχιάτρων συνεργατών που υποστηρίζουν την κλινική δράση edomazi.gr

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν στην δράση καθώς και να αναλάβουν περιστατικά. Επίσης θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία και αλλά μέσα που χρησιμοποιούνται στη δράση.

Θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ιδιωτικά καθώς και να έχουν ψυχιατρική υποστήριξη για τα περιστατικά τους.

Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα συγγραφής ενημερωτικών άρθρων και δημιουργίας ενημερωτικού υλικού για το ManioKatathlipsi.gr και το Agxos.gr 

Θα δοθεί προτεραιότητα σε ψυχολόγους που:

1. Έχουν ΓΣΘ εκπαίδευση

2. Έχουν δικούς τους ασθενείς

3. Έχουν εξειδίκευση σε κάποιο τομέα που θα μπορούσε να ενισχύσει την δράση και την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ψυχολόγων 

Κόστος Συμμετοχής: Ρυθμίζεται ανάλογα με τις παροχές.

Πρόσθετες παροχές

  • Ατομική Εποπτεία

    Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα ατομικής εποπτείας για τα κλινικά περιστατικά σας.

  • Τοπικό Γραφείο

    Υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης χώρου για την κλινική δουλειά αλλά και τα ιδιωτικά ραντεβού σας στην Αθήνα στην Γλυφάδα.

  • Συνεργατικά προγράμματα

    Δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικών προγραμμάτων τα οποίο απευθύνονται και ωφελούν ασθενείς με διαταραχές της διάθεσης.