Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία των Διαταραχών Διάθεσης

 • Βασικές Στρατηγικές της ΓΣΘ

  Γνωσιακή Αναδόμηση (Εντοπισμός, Αξιολόγηση Αυτόματων Σκέψεων, Ενδιάμεσων Πεποιθήσεων και Πυρηνικών Πεποιθήσεων). Συμπεριφορικά Πειράματα (Σκεπτικό, Ανάπτυξη, Διεξαγωγή και Επανεξέταση)

 • Ασκήσεις Έκθεσης/Στρατηγικές Ρύθμισης Συναισθήματος

  Σκεπτικό ασκήσεων έκθεσης - Τρόποι, Ανάπτυξη, Ιεραρχία, Συμπεριφορές ασφάλειας, Προετοιμασία και Διεξαγωγή. Στρατηγικές Ρύθμισης Συναισθήματος - Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, Διαφραγματική αναπνοή, Αισθητηριακή εστίαση

 • Beckian ΓΣΘ για Ειδικές Αγχώδεις Διαταραχές

  Προσαρμογή Γνωσιακού Μοντέλου για Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ), Διαταραχή Πανικού (ΔΠ), Κοινωνικό Άγχος (ΚΑ) και Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΔΨ). Γνωσιακή αναδόμηση, Σωκρατική Διερεύνηση, Αξιολόγηση Πεποιθήσεων σχετικά με την Ανησυχία, Ανάλυση κόστους-οφέλους, Συμπεριφορικά Πειράματα, Role-play, Ασκήσεις Έκθεσης

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή στις αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ) του Beck

  2. ΓΣΘ_Για το Άγχος_Γνωσιακή Αναδόμηση + Συμπεριφορικά Πειράματα

  3. ΓΣΘ_Για το Άγχος_Ασκήσεις Έκθεσης + Ρύθμιση Συναισθήματος

  4. ΓΣΘ_Για το Άγχος_Beckian_Ειδικές Αγχώδεις Διαταραχές

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €350,00
 • 8 μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) των Αγχωδών Διαταραχών

Σ' αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) των Αγχωδών Διαταραχών του Beck και στην εφαρμογή της.  

Θα εμβαθύνουμε στo Γνωσιακό Μοντέλο του Άγχους και τις Βασικές Στρατηγικές της ΓΣΘ, στη Γνωσιακή Αναδόμηση, στα Συμπεριφορικά Πειράματα, στις Ασκήσεις Έκθεσεις, στις Στρατηγικές Ρύθμισης Συναισθήματος, Beckian ΓΣΘ για Ειδικές Αγχώδεις Διαταραχές και στην προσαρμογή Γνωσιακού Μοντέλου Άγχους σε συγκεκριμένα στοιχεία των διαταραχών άγχους και τεχνικές εφαρμογής

Μετά το τέλος της ενότητας,  οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της ΓΣΘ και των βασικών στρατηγικών της, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αυτόματων σκέψεων και βασικών πυρηνικών πεποιθήσεων, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και διεξάγονται οι ασκήσεις έκθεσεις, να κάνουν σωστή εφαρμογή της Beckian ΓΣΘ σε ασθενείς με ειδικές αγχώδεις διαταραχές. Nα κάνουν σωστή κλινική εφαρμογή της ΓΣΘ σε ασθενείς με Αγχώδεις διαταραχές αλλά και να χτίσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την διεθνώς αναγνωριμένη πιστοποίηση ΓΣΘ από το Beck Institute.