Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία των Διαταραχών Διάθεσης

 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία Κατάθλιψης

  Γνωσιακή Αναδόμηση (Εντοπισμός, Αξιολόγηση Αυτόματων Σκέψεων, Ενδιάμεσων Πεποιθήσεων και Πυρηνικών Πεποιθήσεων). Συμπεριφορικά Πειράματα (Σκεπτικό, Ανάπτυξη, Διεξαγωγή και Επανεξέταση)

 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία Διπολικής Διαταραχής

  Το ΓΣΘ Μοντέλο πρόληψης υποτροπών του Lam. To μοντέλο θεραπείας του BipolarLab. Σημάδια υποτροπής & η διαχείριση τους.

 • Εργαλεία ΓΣΘ Θεραπείας Διαταραχών Διάθεσης

  Χρονογράφημα, Γνωσιακή Εννοιολόγηση, Θεραπευτικό πλάνο, πλάνο πρόληψης υποτροπών διαταραχών διάθεσης

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία της ΔΔς

  2. ΓΣΘ Διπολικής Προφύλαξης - Dominic Lam - ΑΣΠΥΔΑ

  3. Χρονογράφημα ιστορικού ΔΔς

  4. ΓΣΘ Beck_Θεραπεία Κατάθλιψης

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €350,00
 • 8 μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) των Αγχωδών Διαταραχών

Σ' αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) των Αγχωδών Διαταραχών του Beck και στην εφαρμογή της.  

Θα εμβαθύνουμε στo Γνωσιακό Μοντέλο του Άγχους και τις Βασικές Στρατηγικές της ΓΣΘ, στη Γνωσιακή Αναδόμηση, στα Συμπεριφορικά Πειράματα, στις Ασκήσεις Έκθεσεις, στις Στρατηγικές Ρύθμισης Συναισθήματος, Beckian ΓΣΘ για Ειδικές Αγχώδεις Διαταραχές και στην προσαρμογή Γνωσιακού Μοντέλου Άγχους σε συγκεκριμένα στοιχεία των διαταραχών άγχους και τεχνικές εφαρμογής

Μετά το τέλος της ενότητας,  οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της ΓΣΘ και των βασικών στρατηγικών της, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αυτόματων σκέψεων και βασικών πυρηνικών πεποιθήσεων, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και διεξάγονται οι ασκήσεις έκθεσεις, να κάνουν σωστή εφαρμογή της Beckian ΓΣΘ σε ασθενείς με ειδικές αγχώδεις διαταραχές. Nα κάνουν σωστή κλινική εφαρμογή της ΓΣΘ σε ασθενείς με Αγχώδεις διαταραχές αλλά και να χτίσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την διεθνώς αναγνωριμένη πιστοποίηση ΓΣΘ από το Beck Institute.

Εισηγητής

Εξειδίκευση στη Διπολική διαταραχή, Κατάθλιψη & Συναφείς διαταραχές Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης

Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King’s College London). Eξειδίκευση στη διάγνωση και ΓΣΘ θεραπεία της διπολικής διαταραχής και κατάθλιψης & συναφείς διαταραχές (ψύχωση, αγχώδεις, εξαρτήσεις, προσωπικότητα). https://www.DrMalliaris.gr