Ψυχοπαθολογία των Διαταραχών της Διάθεσης

 • Ψυχοπαθολογία Καταθλιπτικών & Διπολικών Διαταραχών

  Συγκριτική ταξινόμηση ICD-10 vs DSM-5, εμφάνιση, σκέψη και συμπεριφορά καταθλιπτικών ασθενών, τύποι ΔΔς κλινική εικόνα ειδικών ομάδων, ψύχωση, διαφορική διάγνωση, αιτιοπαθογένεια, αυτοκτονικότητα, πορεία και πρόγνωση και ψυχολογικά μοντέλα.

 • Ψυχοπαθολογία Αγχωδών Διαταραχών

  Κύκλος άγχους, βιολογία/σκέψη/συμπεριφορά, κοινά στοιχεία & διαφορές των αγχωδών διαταραχών, συμπεριφορές ασφάλειας, Γνωσιακό-Συμπεριφορικό Μοντέλο άγχους, συννοσηρότητες, κλινικά χαρακτηριστικά της κάθε διαταραχής, γενικά μοντέλα - θεωρίες άγχους. Τεχνικές διαχείρισης & θεραπείας άγχους.

 • Αιτιολογία Διαταραχών Διάθεσης

  Βιολογικά και ψυχολογικά μοντέλα αιτιολογίας των διαταραχών της διάθεσης. Μοντέλα έναρξης και πορείας που καθορίζουν τη θεραπεία τους.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Βιβλιογραφία

  1. Ψυχοπαθολογία Ι_ Καταθλιπτικές διαταραχές

  2. Ψυχοπαθολογία ΙΙ_ Διπολικές διαταραχές & Ψύχωση

  3. Ψυχοπαθολογία ΙΙΙ_ Αγχώδεις διαταραχές

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €300,00
 • 7 μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Ψυχοπαθολογία των Διαταραχών της Διάθεσης

Σ' αυτή την ενότητα, γίνεται εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία (Περιγραφική Φαινομενολογία) των Διαταραχών της Διάθεσης

Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την γνώση των ψυχοπαθολογικών φαινομένων ή συμπτωμάτων που περιλαμβάνει επίσης την ερμηνεία των δεδομένων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας γνώσης και των προηγούμενων θεωριών μας.

Γίνεται εισαγωγή στην Φαινομενολογία (Συμπτωματολογία), Αιτιολογία, Βιολογικά & Ψυχολογικά Μοντέλα αλλά και Θεραπευτικά Μοντέλα των Καταθλιπτικών Διαταραχών, των Διπολικών Διαταραχών, των Αγχώδων Διαταραχών. 

Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την βασική ψυχοπαθολογία των διαταραχών διάθεσης, να κατανοούν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, την δράση των φαρμάκων και της βιοχημείας του εγκεφάλου, των βασικών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφορετικών διαταραχών, την κλινική πορεία τους και τα διάφορα ψυχολογικά μοντέλα.

Εισηγητές

Εξειδίκευση στη Διπολική διαταραχή, Κατάθλιψη & Συναφείς διαταραχές Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης

Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King’s College London). Eξειδίκευση στη διάγνωση και ΓΣΘ θεραπεία της διπολικής διαταραχής και κατάθλιψης & συναφείς διαταραχές (ψύχωση, αγχώδεις, εξαρτήσεις, προσωπικότητα). https://www.DrMalliaris.gr

Εξειδίκευση στις διαταραχές διάθεσης, προσωπικότητας, εξαρτήσεις. Δρ. Μιχαήλ Χατζούλης

Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικότητα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
Institute of Psychiatry, King’s College London. Εξειδίκευση στις διαταραχές διάθεσης, προσωπικότητας, εξαρτήσεις.