Κλινική Ψυχομετρία-Μεθοδολογία των Διαταραχών της Διάθεσης

 • Συμπτωματολογία και Διάγνωση των Διαταραχών Διάθεσης

  Συμπτωματολογία των διαταραχών διάθεσης βάσει των ταξινομικών εγχειριδίων DSM & ICD και της κλινικής πορείας - έκβασης τους. Εκμάθηση και χρήση διαγνωστικών συνεντεύξεων. (DSM & SCID I - II)

 • Κλινική αξιολόγηση παρούσας κατάστασης και πορείας

  Κλινική και ψυχομετρική αξιολόγηση παρούσας κατάστασης και λειτουργικότητας αλλά και της πορείας ασθενών με συναισθηματικές διαταραχές ( CGI, LIFE-II, GAF, NIMH-Lifechart, IDS, ALTMAN, SAS, GAD-7).

 • Ημιδομημένες Συνεντεύξεις Μέτρησης Συμπτωματολογίας

  Μέτρηση της καταθλιπτικής και μανιακής συμπτωματολογίας με τις συντεύξεις του Hamilton (HDRS) και Young (YMRS),

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή: Συνεντεύξεις & Ερωτηματολόγια στην Ψυχική Υγεία

  2. Ειδικά Ερωτηματολόγια: MDQ + Εξέταση διάθεσης

  3. Ειδικά Ερωτηματολόγια_Επίδειξη

  4. Διαγνωστικές Συνεντεύξεις DSM +SCID για ΔΔ και μετρήσεις HDRS & YMRS

  5. Διαγνωστικές συνεντεύξεις_Επίδειξη

  6. Εισαγωγή στο SCID-I

  7. Εισαγωγή στο SCID-I_Video

  8. Εισαγωγή στο SCID-II

  9. Εισαγωγή στο SCID-ΙI_Video

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €300,00
 • 13 μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Κλινική Ψυχομετρία-Μεθοδολογία των Διαταραχών της Διάθεσης - Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις

Σ' αυτή την ενότητα, θα γίνει εισαγωγή στην Κλινική Ψυχομετρία-Μεθοδολογία των Διαταραχών της Διάθεσης. Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την δόμηση και χορήγηση ψυχιατρικών εργαλείων (Ερωτηματολόγια και Συνεντεύξεις) για την διάγνωση, μέτρηση και παρακολούθηση της ανθρώπινης εμπειρίας.


Γίνεται εισαγωγή στη συμπτωματολογία των Συναισθηματικών Διαταραχών και στις μεθόδους μέτρησής τους, στην μέτρησή της καταθλιπτικής και μανιακής συμπτωματολογίας , στην κλινική αξιολόγηση παρούσας κατάστασης και λειτουργικότητας, στην κλινική αξιολόγηση της πορείας ασθενών, στην ψυχομετρική αξιολόγηση παρούσας κατάστασής και λειτουργικότητας και τελος στις Διαγνωστικές συνεντεύξεις του DSM-IV και του SCID Ι και ΙΙ.


Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν το σκεπτικό & εφαρμογές των ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στην ψυχική υγεία, τον τρόπο που αξιολογείται η ψυχική κατάσταση από τον παρατηρητή (observer-rated) με την χρήση των συνεντεύξεων, τον τρόπο της αυτοαναφοράς (self-report) των ασθενών με την χρήση των ερωτηματολογίων, της δόμησης και λειτουργίας διαγνωστικών συνεντεύξεων και την αποφυγή παγίδων, και, να διεξάγουν και να εφαρμόζουν με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο τα ψυχιατρικά εργαλεία σε ασθενείς με διαταραχές στην διάθεση.

Εισηγητές

Εξειδίκευση στη Διπολική διαταραχή, Κατάθλιψη & Συναφείς διαταραχές Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης

Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King’s College London). Eξειδίκευση στη διάγνωση και ΓΣΘ θεραπεία της διπολικής διαταραχής και κατάθλιψης & συναφείς διαταραχές (ψύχωση, αγχώδεις, εξαρτήσεις, προσωπικότητα). https://www.DrMalliaris.gr

Εξειδίκευση στις διαταραχές διάθεσης, προσωπικότητας, εξαρτήσεις. Δρ. Μιχαήλ Χατζούλης

Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικότητα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
Institute of Psychiatry, King’s College London. Εξειδίκευση στις διαταραχές διάθεσης, προσωπικότητας, εξαρτήσεις.